روند آماده­ سازی و ساخت کیف

روند آماده­ سازی و ساخت کیف

روند آماده­ سازی چندین هفته پیش از ساخت کیف را شرح میدهیمتقاضای ارایه شده که شامل مدلهای جدید زنانه سه بعدی و طراحی می­شود،بعد از رسیدگی، از طریق یک سهمیه بندی به مشتری اعلام می شود؛1-این سهمیه

read more